Paniniwala ng mga ang dating daan Iphone sex chat no sighn up

Rated 3.96/5 based on 785 customer reviews

Sa mga lokal naman ay ang mga Manggagawa na nangangalaga sa kapakanang pang-espirituwal, gaya ng Pasalamat, Pulong Panalangin, Pagsamba, Doktrina, at pag-aaral ng Bibliya.

Ang Pangkalahatang Tagapaglingkod (na tinatawag noon na Tagapangasiwang Pangkalahatan) ang siyang sumusubaybay sa lahat ng gawain ng samahan at nagpapatupad ng mga alituntunin at mga proyekto.

Ito ay nagbunga ng pag-aklas ni Willy Santiago kasama ang 12 kaanib noong Oktubre 2009 at pagkakatatag ng kanilang bagong samahan na Members Church of God in Jesus Christ Worldwide o MCGJCW.

Ang sentrong pamamahala ng MCGI ay kinabibilangan ng Pangkalahatang Tagapaglingkod, Pangalawang Pangkalahatang Tagapaglingkod, Katulong na Sanggunian sa Pamamahala at mga Manggagawa.

Pagkatapos ng dalawampu't-isang taon, inilunsad ng INC ang kaniyang sariling palatuntunan pantelebisyon noong taong 2001 sa ilalim ng programang Ang Tamang Daan bilang pagsagot sa mga katotohanang ibinubunyag ng Ang Dating Daan sa unang pagkakataon.

Ang palatuntunan ng INC ay kinapapalooban ng mga putol-putol na video footages at recordings ng mga nagsasalita (hosts) sa ADD habang isinasagawa ang pagtalakay sa programa ng Ang Tamang Daan.

Ang Members Church of God International (Tagalog: Mga Kaanib sa Iglesia ng Dios na Pandaigdig) ay ang pangalan ng organisasyong panrelihiyon sa bansang Pilipinas na unang nirehistro ni Eliseo Soriano noong 1977.

Ito ay mas kilala sa tawag na Ang Dating Daan, ang kanilang pangunahing programa sa radyo at telebisyon.

Ang Katulong na Sanggunian sa Pamamahala ang siyang nakatalaga sa pagsusubaybay sa mga Dibisyon ng samahan (Ang Dibisyon ay kahalintulad ng isang rehiyon sa Pilipinas).Taong 2005, ang samahan ay nagpalit ng pangalan na kilala na ngayon sa tawag na "Members Church of God International".Nagpasimulang mamahayag ng mga aral panrelihiyon noong Enero 7, 2006.Taong 1983 nang pinasimulan itong isahimpapawid sa pambansang telebisyon sa pamamagitan ng Intercontinental Broadcasting Channel 13.Ang dating panradyong palatuntunan ng ADD ay ipinagpatuloy sa mga himpilan ng RJTV 29, PTV 4, SBN 21, at ngayon ay UNTV.

Leave a Reply